سلام...
اینجانب پناهنده ای از بلاگفا به بیان هستم!
داستان از جایی شروع شد که دفعه ی اول بلاگفا ترکید و نابود شد و متاسفانه حاصل 1 سال تلاش ما را در امر نویسندگی (!) به باد داد. اما من هم گفتم برای کم کردن روی جناب بلاگفا بازهم در همانجا شروع به نوشتن میکنم غافل از اینکه قرار بود یک بار دیگر هم بلاگفا بترکد و دوباره مطالب و وبلاگم نابود شود :(
این شد که دیدیم بلاگفا جنبه ی شوخی و کل کل ندارد و ماهم به دلیل اعصاب ضعیفی که داشتیم به بیان نقل مکان کردیم... باشد که در اینجا روزهای خوشی را سپری کنیم
+ بلاگفا بسی دوست داشتنی بود برایم اما صد حیف که خودش نخواست... :(
++ دوستان بلاگفاییم را هم از دست دادم در این میان :((