از سری امکانات بسی دوست داشتنی بیان برای بلاگفاییا امکان گذاشتن پست با پیامکه.. منم که مث این بیان ندیده ها هی تند تند پست پیامکی میذارم :|
+ چرا انقد از بلاگفا پیچیده تره؟! -___-