چقد بعضی آدما گاهی خودشونو خیلی خوب و عالی با شخصیت نشون میدن در صورتی که همون آدما توی یه جمعی که نمیدونن کسایی که باید جلوش باشخصیت باشن اونجا هستن خود اصلی شونو نشون میدن.. و اونوقته که میفهمی ای دل غافل این اصلا اونی که تو فک میکردی نبوده!
+ نمیدونم تونستم منظورمو برسونم یا نه :))