آسمون شهرم داره قاه قاه میخنده :)


+ یکم ترسناک هست اما عجب هواییه  ^_^ 


بعدا نوشت : 

هووومممم .. بارون گرفته اونم چه بارونی :) 


بعدتر نوشت : چقد زود تموم شد :( 

ما عالی بود ! 

خداجون شکرت واسه این هوای قشنگ و حال خوب :*