عادت دارم که اغلب اوقات اول یه کاریو انجام میدم بعد بهش فکر میکنم که مثلا چیکا کردم یا چی گفتم.. چند دفعه هم ضربه خوردم ازش اما درس عبرت نمیشه واسم.. یه جورابی دست خودم نیست.. خیلی بده این عادت.. بعدش غیر از عذاب وجدان واسه آدم هیچی نداره :(  
+ ایشالا بتونم این عادتو ترکش کنم :))