انقد امشب بهم خوش گذشته که دوس دارم هی واسه یکی تعریفش کنم :)))


+ کیارش بچه ی پسرعموم یک ساله شد :**

++ خدا حفظش کنه واسه مامان باباش.. تولد یه بچه یک ساله بیشتر از یه عروسی خوش گذشت :))
+++ عنوان شماره مطلبه.. بس که آدم میمونه چی بذاره عنوانو :|