بعضی شبا هست هرکار میکنی خوابت نمیبره.. هرچی فکر و خیاله همون موقع خواب میریزه تو سرت.. فکر میکنی به اندازه ی 10 تا لیوان قهوه خوردی.. یا اینکه کلا مغزت با چیزی به اسم خواب ناآشناست.. هیچ چیزم به نظرت خوشایند نیست که با فکر کردن بهش خوابت ببره.. حتی خنکی اون طرف بالشتم کمک نمیکنه ( :دی)  
امشب واسه من از همون شباست.. خوابم نمیبره و هزاااار تا فکر و خیال ریخته تو مغزم و مغزمم در حال انفجاره :))  
+صب میشه ینی؟!  :| 
++ تیتر فکر کنم یه قسمت از یکی از شعرای سهراب سپهریه.
 ( توضیح تیتر اینه دلم نگرفته اما چون به هم میومد گذاشتم تیتر دیگه :دی ( 
+++ پست احتمالا موقتی