+ و ایضا یه جای سرسبز واسه قدم زدن زیر بارون مث همین عکس :)
++ به قول یکی از همین دوستان بیانی.. فک کنم فیلتر شدم :دی
+++ 20 دقیقه تا افطار.. و نگاه کردن به کاسه ی آش رشته ی تزیین شده بسی سخت است :|