هیچی بدتر از این نیست که شب موقع خواب احساس کنی یه چیزی داره روت راه میره اما جدیش نگیری و با دست کنارش بزنی و اصن فک کنی توهم زدی اماااا... صبح که از خواب بیدار بشی ببینی یه حشره ی موذی ناشناخته جنازه ش کنار تختت افتاده -____-  اون وقته که بلافاصله با یه جیغ بنفش خودتو میندازی تو حموم :|