بعضی وقتا.. بعضی حرفا هست که نه میتونی به کسی بگی.. نه میتونی تنهایی تحملشون کنی بس که رو دلت سنگینی میکنن.. حتی نوشتنشونم بهت کمکی نمیکنه.. اونوقته که اوضاع میشه قاراشمیش.. اون وقته که گند اخلاق میشی و بهونه گیر و ناامید حتی! 

+ بعضی وقتا با خودم میگم برم پیش یه روانشناس که غریبه هم باشه و بتونم باهاش صحبت کنم.. اما میترسم!  ( نه از شخص روانشناس هااا)  

++ التماس دعای خیلی زیاد :)