+ وقتی هنر و خلاقیت اینجانب غلیان میکند :)))) 

++ میخواستم شکل هویج بشه مثلا حالا نمیدونم چقدر موفق بودم :)))

+++ برعکس قیافش اگه خوب نشده از مزه ش خانواده تعریف کردن بسی ^__^