دیدین گاهی یه اتفاقی میفته که هی دوست داری واسه یکی تعریف کنی؟!  الان منم همونجوریم.. همین الان یه همچین اتفاق افتاد اما اینجا نمیشه گفت فکر کنم.. این موقع هم نمیتونم برم مامانمو صدا کنم و واسش تعریف کنم... 

+ خدا جون زودتر صبح بشه ^__^ 

++ ب.ن : بیدارش کردم و واسش تعریف کردم :))