به گفته ی پدر از همان بدو تولد بنده لوس بوده و سریع ناراحت شده و قهر میکردم :)) 

بابام همیشه میگه این عکس سند حرفشه.. بنده در این عکس به دلیل اینکه داداشم رفته روی صندلی سبزه ی من نشسته اما بابام باهاش دعوا نکرده ؛ قهر کرده و یار غار خود را در دهان گذاشته و به پشت در پناه برده ام :))) 

+ بابام کلا شکار صحنه میکرده.. انقد عکسای باحال و بعضا خنده دار و با کلی خاطره توشون دارم که خدا میدونه :)))