ساعت یه ربع به یک شب دوستت از یه شهر دیگه زنگ بزنه و بگه فقط زنگ زدم که تو صدای بارونو بشنوی، میدونم صداشو دوست داری :) 

این ینی خوشحالی.. همین چیز کوچیک :) 

مرسی ازش :)**