وقتی یه حرفی میزنی و بعدش پشیمون میشی و میفهمی که نباید میگفتی.. دیگه اون موقع غصه شو نخور.. چون نه پشیمونی و نه حسرت سودی نداره.. فقط سعی کن بهش فکر نکنی!  

+ کاش خودم به اینایی که گفتم عمل میکردم :|