1. پای مادربزرگ رو گچ گرفته باشن و مادربزرگ نتونن برن طبقه بالا و خونه ی ما باشن و همه واسه احوال پرسی بیان خونه ی ما و منم حوصله ی مهمون نداشته باشم :(

2. یه عالمه ستاره ی روشن تو پنل باشه و سردرد و بی حوصلگی اجازه ی خوندن نده 

3. قرصای مسکن بی تاثیر شده باشه و تنها راه آروم شدن درد زدن آمپولای پر ضرر دگزا باشه 

4. دوست داشته باشی تو بازی وبلاگی شرکت کنی اما نتونی :(

5. به دوستت قول بدی بری سر کلاسش ولی تازه ساعت 12 از خواب بیدار بشی 

6. جواب دوستاتو تو تلگرام ندی و از دستت ناراحت بشن!  

7. کوثر بیرجند نباشه و تنها راه ارتباطی تلفن زدن باشه که فایده نداره اونم :(

8. پست مزخرف بذاری و شرمنده مخاطبا بشی 

9. همه ی چیزایی که گفتم فقط و فقط ناشی از سردرد شدیده 

10. لعنت به میگرن :( 

+ اگه کسی راهی برای آروم شدن سردرد میدونه ممنون میشم بگه :)