مثلا گاهی یک نفر هست که به سمتت میاد و یه آهنگ خاص رو واست باز میکنه و ازت میخواد گوش بدی.. تا آخر آخرش.. و خودشم توی اون مدت ساکت میشه.. تو بی حوصله و ساده میگیری و رد میشی.. ولی اون شاید توی اون لحظات خیلی بیشتر از یه آهنگ رو واست باز کرده باشه.. مثلا قصه ی دلشو.... 

#برای یکدیگر وقت بگذاریم :)