تنها صداقتی که ما به اون نیاز داریم صداقت با خودمونه.. لازم نیست که فرشته وار و همیشه جواب بدی رو با خوبی بدیم .. اگه دیدی همیشه تو سر صحبت رو باز کنی و اون واسش مهم نیست چرا باید برای تو مهم باشه ؟ اگه میبینی توی الویتاش جایی نداری چرا باید وجودش واست اهمیت داشته باشه ؟ 

کسی رو دوست داری ولی هیچ وقت اون زمانی که باید در کنارت نبوده پس برای همیشه فراموشش کن و نذار دیگه به قلبت راه پیدا کنه ! 

تو خیلی فراتر از این حرفایی ! 

از کسایی که تو رو کم یا متوسط میخوان عبور کن .. بعد از اینکه اینکارارو کردی روی قلبت بنویس که " تو شایسته ی بهترین هایی " 

با خودت رفیق باش همیشه :) 

بیشتر آدما تنها موقعی که براشون منافعی داشته باشی کنارتن و این در عین تلخ بودن حقیقت محض زندگیه ... 


+ دیشب تا صبح دوستم باهام درد و دل میکرد و نتیجه ش شد این پست :) 

++ یه چیزی شبیه اینی که نوشتم قبلا یه جا خونده بودم و یه چیزایی ازونم یادم بود و نوشتم این پستو!  

+++ شاید موقت