یه اتاق مث این داشته باشی.. پرررر کتاب.. بنظرم حتی اگه نشه همه شو بخونی بازم حتی نگاه به در و دیوارش یه لذت و آرامش خوشمزه ای داره :))