چشم باز میکنی و دلتنگی بی آنکه بدانی قرارت تحت تصرف کیست!   

دلتنگ "هیچکس " میشوی..  دلتنگ کسی که شاید باشد.. شاید هم اصلا نباشد...!  

هرگوشه ی این دنیا میتواند باشد .. در هر قاره یا کشوری.. نمیدانم ..! 

اما مهم این دلتنگی خالصانه ست برای هیچکسی که همه جا هست و نیست!  

+ بعدا نوشت : دقیقا توی اوج دلتنگی یه دوست فوق‌العاده مث فرشته ی نجات زنگ میزنه فاطمه آماده باش میام دنبالت بریم یه دوری بزنیم ^___^ 
بعد تازه یه کادوی یهویی و بدون مناسبتم بهت بده :]  مرسی ازش ^__^