بعد مثلا توی یه اتاق مث این زیر اون نوری که از بالای در میزنه.. یه بالشت پَر بذاری و دراز بکشی.. بعد از گرمای اون نور که لذتش به تک تک سلولات نفوذ کرده،  خوابت ببره همونجا.. ^__^