اگه صبح زود از خواب بیدار شدید و خیلی خسته شدید عصر نخوابین و اجازه بدین لذت یه خواب بعد از خستگی رو شب تجربه کنین.. اما اگه عصر خوابیدین، وقتی از خواب عصرگاهی بیدار شدید تا آخر شب با خوردن قهوه ی فراوون خودتونو خفه نکنین.. اگه اینکارو کردید بعدش سریع یه قرص بخورین که میگرنتون عود نکنه ( اگه میگرن دارین البته) .. اگه نخوردین بیخوابی شب و سردرد طاقت فرسا شو تحمل کنین.. تا خود صبح بیدار باشین و درد بکشین.. دقیقا مثل همین الان من -___- 

+ به قول یکی از دوستان تا دو سه ساعت دیگه روز جدید بقیه شروع میشه اما من هنوز تو روز قبلم :| 

++ صدای اذونم میاد دیگه 

+++ فکر و خیالای مختلف منتظرن شما بیخواب.بشین تا سریع بیان سراغتون.. شایدم برعکس میان سراغتون تا بیخواب بشین!  

++++ صبح میشه این شب.. صبر داشته باش