یه معلم فیزیکم تو دبیرستان داشتیم( آقا بود)  میگفت من و باباهاتون که متولد دهه 40 اینا هستیم نسل سوخته ایم بعد ماهم که پدراتون هستیم دیگه..  پس شما میشید نسل پدرسوخته ها :|  :دی