بنظر من میخواد خاله باشه.. عمه.. عمو یا دایی یا حتی مادربزرگ.. هرکی میخواد باشه.. حق نداره تو مسئله ای که فقط و فقط به من یا دیگه فوقش پدر و مادرم مربوطه دخالت کنه و بگه اینکار درسته اون کار نه.. یا اینکه چرا فلان کارو میکنی! 

+ احترام به بزرگتر یه بحث جداست!  

خیلی محترمانه میشه اینو رسوند که من با نظر و تصمیم خودم کارامو انجام میدم!