بیچاره اونی که تو شبای پاییز یا زمستون بمیره.. از ساعتای پنج شیش اینا که تاریک میشه دیگه باید به سوالات شب اول قبر جواب بده :| 

:دی