شاید پشت جمله ی " عیبی نداره مهم نیست " یه دل شکسته ی مهربونه.. شایدم ازت قطع امید کرده.. یا شایدم دیگه حوصله ی معذرت خواهی هاتو نداره.. شاید نمیخواد بحثی پیش بیاد.. یا اصلا شاید واقعا بخشیده.. کی میدونه؟