واقعا نیازی نیست برای اینکه بگیم ماهم نقطه نظر داریم همیشه با همه چیز مخالفت کنیم باور کنید گاهی نقطه نظرات مثبت هم وجود داره!  

+ 3 روزه مشهدم ولی هنوز حرم نرفتم.. چون واقعا شلوغه و نمیشه رفت.. ایشالا آخر هفته خواهم رفت.. امیدوارم خیلی شلوغ نباشه.. اگه رفتم حتما دعاتون میکنم.. همه رو ^__^