وقتی تو زندگیت بعضی آدما رو مهم میکنی درسته که یه فایده هایی داره اما در کنارش یه هزینه هایی هم داره.. مثلا تواناییشو داره که دلتو بشکنه!  
حواسمون باشه کیا رو مهم میکنیم!