5 ماهه ازدواج کردن.. خانومش میگه بچه خیلی دوست داره.. میگم هنوز که زوده.. میگه 30 سالمه میخوام باباش باشم نه بابابزرگش که.. میگم حالا ایشالا هر وقت شد سالم باشه میگه آره جنسیتش که اصصصلللا مهم نیست ولی خب حق مسلم هر پدریه که یه دختر داشته باشه :|  :دی 
+ ینی هرچی ازین پدرای جوون دیدم دوست داشتن دختر داشته باشن :)) 
++ یه توضیحی واسه پست قبل بدم واسه دوستان نگرانی که هیچ آدرسی چیزی نداشتم جوابشونو بدم.. خیانت که ازش نوشتم نه فعلا واسه من اتفاق افتاده نه توی خانواده م اما خب دلیل هم نمیشه که ندیده باشم اصلا!