چند سال پیشا ( به قول مهشید زمانی که جوون بودم :دی)  کار هرشبم از ساعت 12 تا 2 گوش کردن به یه برنامه ی رادیویی بود به اسم "اینجا شب نیست ".. با اینکه چند سال میگذره از زمانی که اون برنامه رو گوش میکردم و یهو ول کردمش ؛ ولی هنوز مجریای برنامه رو یادمه.. حسن اسماعیل پور و سجاد شهرابی دو مجری اون برنامه بودن.. یادمه آهنگ اول برنامه رو خیلی دوست داشتم :)) 

امشب بعد از مدت ها یاد اون برنامه ی رادیویی افتادم و شانسی روشن کردم ببینم داره یا نه.. یه نمایش رادیویی داشت پخش میشد اما تو سایت رادیو جوان زده بودن هرشب ساعت 12 تا 1 و نیم پخش میشه.. یادم باشه حتما فرداشب گوش بدم و یاد گذشته ها کنم :))

+ حتی به برنامشون پیامم میدادم.. هنوزم سامانه ی پیامکیشون یادمه :)))) 

++ چقدر سالها به سرعت میگذره...