شاید یه جای دیگه و با یه اسم دیگه یه شروع دوباره داشته باشم.. یه جایی که جوش و فضاش متفاوت از شرایط فعلی بیان باشه!  

دوستا و وبلاگای بیانی رو خیلی دوست دارم و بهشون سر میزنم هنوزم ولی اینجا دیگه تعطیله :) 

+ حذف نمیکنم چون میخوام بمونه واسم :)